Jeugdfonds Sport Amsterdam

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Je komt in aanmerking voor een bijdrage als ouders een inkomen op minimum niveau hebben. Dat kan zijn doordat zij een uitkering hebben, zij als ZZP’er niet genoeg inkomsten hebben of hoge lasten hebben waardoor er weinig overblijft. Als ouder kun je niet zelf een aanvraag doen, dit gaat via een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Ook UVO-Spirit werkt samen met het Jeugdfonds en hoopt zo dat iedereen in Amsterdam kan sporten bij ons.

Spelregels
– Vergoeding is maximaal € 300,- per jaar.
– Het kind is 2 jaar of ouder en jonger dan 18 jaar.
– Het kind heeft een Stadspas of ouders kunt de kosten voor sport niet betalen.

Hoe werkt het?
Stap 1: 
Vraag aan de juf of meester op school, de buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, vrijwilliger van de Stichting Leergeld of bij het sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor je kan doen.
Stap 2: De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online.
Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een week of drie of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat dat weten.
Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dans – of muziekschool of andere organisatie waar je kind op les wil. Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie direct aan UVO-Spirit. Je ontvangt zelf geen geld.

N.B. Mocht je een Stadspas hebben, dan proberen we eerst die weg te bewandelen, maar mocht je deze Stadspas niet hebben, dan kom je in aanmerking voor een bijdrage (of volledige) vergoeding via Jeugdfonds Sport Amsterdam, als ouders een inkomen op minimum niveau hebben.