Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering (ALV)
Elk jaar vindt er in maart of april een algemene ledenvergadering plaats. Naast een terugblik op het afgelopen jaar, is dit ook de gelegenheid om besluiten te nemen die de vereniging en haar leden aangaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn: (her)benoemen van het bestuur, bespreking van de financiën van de club, aandacht voor bijzondere leden. De notulen van de vergadering worden na afloop naar alle leden gemaild. De avond wordt altijd feestelijk afgesloten met een (borrel)hapje en drankje.

Wil je een onderwerp op de agenda zetten, mail dan naar: uvospirit@live.nl