Bestuur en vrijwilligers

Bestuur
Het bestuur van Badmintonvereniging UVO-Spirit bestaat uit de volgende personen: Hans van Willenswaard, Seef Abdel Mawla, Ger Weening, Brian Chow en Caroline Moolenaar.

Verder hebben we nog verschillende vrijwilligers die de vereniging helpen. De taakverdeling is als volgt:

Voorzitter Hans van Willenswaard
Secretaris Seef Abdel Mawla
Penningmeester Brian Chow
Competitieleider Ger Weening
Jeugdcoördinatie Caroline Moolenaar
Toernooicommissie Helene Hofman en Madelon Nooij-Pallas
Website Madelon Nooij-Pallas en Caroline Moolenaar
Social media Caroline Moolenaar en Madelon Nooij-Pallas
Trainers Erik Staats, Andrew Klijzing  en Sandra Virgianty (en nood-trainer Ed van den Berg)