Corona

Na een tijd afwezigheid door het corona-virus starten we in augustus 2020 weer met het badminton seizoen. Heel fijn om iedereen weer te zien!

  • De jeugd start op zaterdag 22 augustus in de Elzenhagenhal.
  • De senioren op maandag 24 augustus in de Weeren,
  • De senioren op woensdag 26 augustus in het IJburgcollege.

Hieronder een poster van de gemeente Amsterdam waarin de regels van de sporthal met betrekking tot corona duidelijk zijn uitgelegd.