Geschiedenis

Over UVO-Spirit
De huidige vereniging UVO-Spirit is ontstaan uit een fusie tussen de twee verenigingen Noord Amsterdamse Badmintonvereniging-Spirit (NAB-Spirit) en Uit Vriendenkring Ontstaan (UVO) uit Amsterdam- Noord. NAB-Spirit werd opgericht in 1962 en UVO in 1969. Beide verenigingen kregen te maken met een terugval van leden en daarom werd in 1993 besloten om UVO-Spirit op te richten. Momenteel zijn wij de enige vereniging in Amsterdam-Noord met maar liefst 100 leden.

In 2012 heeft de sporthal van UVO-Spirit voor de jeugd een grote opknapbeurt gehad. Het resultaat is erg mooi geworden.

Elzenhagenhal